Pers

Aad de Haas en de pers (bijgewerkt tot 1987)

1943

 • Beslag op kunstobjecten (Haagsche Courant 30-4-43)
 • W. Jos de Gruyter: Aad de Haas (Nieuwe Rotterdamsche Courant 18-5-43)
 • W. Wagener: Aad de Haas debuteert (Rotterdamsch Nieuwsblad 15-5-43)
 • D. V. Nijland: Jong schilder exposeert (Voorwaarts 19-5-43)
 • K. Hazelzet: De droomwereld van A. de Haas (De Tijd 15-5- 43)
 • A. Glavimans: Aad de Haas. Debuut van een jongen stadgenoot bij Van Zanten (Dagblad van Rotterdam 19-5-43)
 • W. Wagener: Het grafisch werk van A. de Haas (Rotterdamsch Nieuwsblad 13-9-43)
 • W. J. de Gruyter: Grafische werken van Aad de Haas (Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-9-43)
 • A. Glavimans: (zonder titel) (Dagblad van Rotterdam 18-9-43)
 • D. V. Nijland: Aad de Haas als graficus (Voorwaarts 20-9-43)
 • K. Hazelzet: Grafiek van Aad de Haas (De Tijd 20-9-43)
 • W. Wagener: De Najaarsparade in Boymans van Beuningen. Stijgend gehalte (Rotterdamsch Nieuwsblad 20-9-43)
 • Beslag op kunstobjecten (De Tijd 30-9-43)

1944

 • A. Glavimans: Aad de Haas, een jonge schilder (Maandblad voor Beeldende Kunst, ? 1944)

1945

 • Aad de Haas (De Waarheid 3-10-45)
 • (heropening kunsthandel Van Zanten) (De Maasbode 17-9-45)
 • Schilders exposeren in Rotterdam, Aad de Haas (Criterium 8-10-45)
 • Aad de Haas en C. Timmer (? 1945)

1946

 • P. A. Begeer: Tekeningen van Hollandse Meesters (Het Vrije Volk 8-1-46)
 • L. W. Schmidt: Aad de Haas (De Waarheid 11-9-46)
 • P.A. Begeer: A. de Haas opmerkelijke figuur in deze armelijke wereld (Het Vrije Volk 16-9-46)
 • P.K.N: Een verandering in de Haas' werk (Algemeen Dagblad (18-9-46)
 • Aad de Haas: bekorend toovenaar (De Nat. Rotterdamse Courant 21-9-46)
 • Een illustrator en een droomer (Nic. Eekman en Aad de Haas exposeeren) (De Maasbode 21-9-46)
 • W. Wagener: Droomkoning Aad de Haas (Rotterdamsch Nieuwsblad 23-9-46)
 • J. Kockelkoren: Tumult rond een kerkrestauratie (Gazet van Limburg 29-10-46)
 • (Limburg redactie): Rumoer om een kerkschildering (De Tijd 11-11-46)
 • A.de Haas schildert kerkinterieur (De Maasbode 21-11-46 en Het Nieuwe Dagblad 26-11-46)
 • J. Kockelkoren: Artistiek incident in Zuid-Limburg (De Nieuwe Eeuw 30-11-46)
 • Albert Kuyle: Aad de Haas in Wahlwiller (Limburgs Dagblad 5-12-46)
 • J. Kockelkoren: Albert Kuyle ziet spookbeelden (Gazet van Limburg 10-12-46)
 • A. de Haas, schilder der stilte. Tentoonstelling in Maastricht (?)
 • R. Franquinet/Edm.Bellefroid: Een verdediging van de geestelijke eenvoud en de zuiverheid der vormen (Advertentieblad voor Limburg 28-12-46)

1947

 • J.Viegen: Aad de Haas: Jong Nederlandsch kunstenaar (Spectator 16-3-47)
 • J.Viegen: Verbijstering rond 't geheim van den kunstenaar (Advertentieblad voor Limburg 4-1-47)
 • De strijd rond de kerkschilderingen (Advertentieblad voor Limburg 25-1-47)
 • Kruiswegstaties uit kerk verwijderd (De Volkskrant 14-5-47)
 • Storm in Zuid-Limburg om een Rotterdamse schilder (Rotterdamsch Nieuwsblad 27-6-47)
 • L. Nelissen: De meineed der eenvoudigen (Het Nieuwe Dagblad 16-9-47)
 • B. Majorick: De fresco's van Aad de Haas te Wahlwiller (De Nieuwe Eeuw 4-10-47)
 • Studiedagen van leerling-kunstenaars. Moderne religieuse kunst (? 30-11-47)
 • Cultuur in het Zuiden (De Groene 6-9-47)
 • J.J.P. Oud: Bouwen in het Zuiden (De Groene 14-6-47)
 • J. Timmers: Wahlwiller (De Maasgouw, dec.47)

1948

 • Kerkschilderingen wekken verontwaardiging (Het Kompas 17-1-48)
 • I.A: Een glazenier die zijn vak verstaat (De Maasbode 9-3-48)
 • J. Engelman: Schildering in de kerk te Wahlwiller. Extravagant werk van Aad de Haas (De Tijd 22-7-48)
 • E. B.: Twee exposanten in het Museum Nieuwe Religieuse Kunst: Stokhof de Jong en Aad de Haas (Utrechts Nieuwsblad 17-7-48)
 • Moderne religieuse kunst (De Maasbode 17-7-48)
 • J. Engelman: Schilderijen van Aad de Haas (De Groene 24-7-48)
 • J. Engelman: Nieuwe Religieuse Kunst (De Tijd 29-7-48)
 • C.A.S.: A. Stokhof de Jong en Aad de Haas. Twee jonge kunstenaars in het Nieuw Religieus Museum (Nieuw Utrechts Dagblad 28-7-48)
 • Aad de Haas: Moderne devotie (Nieuwe Rotterdamsche Courant 31-7-48)
 • C. Slee: De moderne kerkelijke kunst. A. de Haas en Stokhof de Jong exposeren te Utrecht (De Maasbode 1-8-48)
 • W. S. N.: Tentoonstelling van religieuse kunst in Utrecht (Trouw 7-8-48)
 • E.: Aad de Haas. Angst voor 't ongeziene (De Tijd 7-8-48)
 • W. Enzinck: Aad de Haas. Religieus schilder van uiterste gevoelsverfijning (De Nieuwe Eeuw 14-8-48)
 • V.d. V.: Twee jonge schilders exposeren. Aad de Haas en Abram Stokhof de Jong (Omhoog 11-9-48)
 • Rumoer rond Aad de Haas (vijf brieven van lezers) (Omhoog 18-9-48)
 • Albert Kuyle: Rumoer rond Aad de Haas (Omhoog 18-9-48)
 • V.d. V.: Verweer van den schrijver van het gewraakte artikel (Omhoog 18-9-48)
 • De religieuse kunst van Aad de Haas. Werk uit het kladschrift van Jantje... Men spare ons volk voor deze krenkende kunst (De Gelderlander 2-10-48)
 • E.K.: Opzienbarende expositie in het Princessehof (Leeuwarder Courant 14-12-48)
 • Het kerkje te Wahlwiller. Geldgebrek zal Aad de Haas noodzaken werk stop te zetten. Oproep tot steun (De Tijd 4-12-48)

1949

 • (zonder titel) (Evening Mail, jan.49)
 • (zonder titel) (Irish Independent, jan.49)
 • (zonder titel) (Irish Press, jan.49)
 • Krabbels uit mijn dagboek (n.a.v. In Jezus Lijden) (Sursum Corda 5-3-49)
 • Loe Maas?: Aad de Haas: geestelijke afwijking of mystiek? (Gazet van Limburg? 12-3-49)
 • Albert Kuyle: De affaire "De Haas" (De Linie 18-3-49)
 • Een zwijgend kunstenaar werd strijdlustig redenaar. Geslaagd experiment te Maastricht (De Volkskrant 15-4-49)
 • Aad de Haas verwijdert zijn Kruisweg uit Wahlwiller (De Tijd? 16-4-49)
 • Kruiswegstaties moeten verdwijnen uit de kerk van Wahlwiller (De Maasbode 16-4-49)
 • De Haas neemt zijn staties weg (De Tijd 16-4-49)
 • De kruiswegstaties van Aad de Haas. A. Kuyle jager op "Ontaarde Kunst". Ook Servaes en Nicolas baanden zich een weg (De Tijd 19-4-49)
 • Aad de Haas moet zijn kruisweg uit het kerkje verwijderen. Sensatie en beginselstrijd (Gazet van Limburg 19-4-49)
 • Kruisweg van Aad de Haas uit Wahlwillers kerk verwijderd (Dagblad van Noord-Limburg 17-4-49)
 • Kerkelijke autoriteiten veroordelen de werken van Aad de Haas. Waardigheid van het religieuse geschaad. Een protest actie. (Limburgs Dagblad 19-4-49)
 • J. Kockelkoren: Kruiswegstaties door Aad de Haas uit kerk verwijderd (Maas- en Roerbode 19-4-49)
 • Kruiswegstaties uit kerk te Wahlwiller verwijderd (Algemeen Handelsblad 20-4-49)
 • Een nieuwe inquisitie? (De Nieuwe Eeuw 23-4-49)
 • Ontaarde Kunst (Vrije Volk 23-4-49)
 • R.E. Penning: Schandaal in Wahlwylre (Haagsch Dagblad 23-4-49)
 • De kruisweg van Aad de Haas (Rotterdamsch Nieuwsblad 25-4-49)
 • R.E.Penning: Aad de Haas moest panelen uit kerk verwijderen (Nieuw Utrechts Dagblad 26-4-49)
 • Jan Engelman: Schilderkunst van een kloosterzuster. Het probleem der gewijde kunst (De Tijd 27-4-49)
 • Stijl (De Linie 29-4-49)
 • (Limburg redactie): Rumoer rond Aad de Haas (De Maasbode 30-4-49)
 • (Kong): Witte plek in Wahlwylre (De Groene Amsterdammer 30-4-49)
 • Anton van Duinkerken: Het geval Aad de Haas (Ned.Fed.van Beroepsverenigingen van kunstenaars,mei 49)
 • E. Nilson: Rumoer om de Telegraaf (De Roffel 2-5-49)
 • M. Kemp: Kunst en letteren (rondom Wahlwiller) (Echo, mei 49)
 • Kruiswegaanbod voor Wahlwiller (De Volkskrant 5- 5-49)
 • Tentoonstelling Aad de Haas (De Maasbode 21-5-49) (annonce)
 • Aad de Haas exposeert in Maastricht (De Maas- en Roerbode 30-5-49) (annonce)
 • Rommedoe: Bij ons in Limburg (Gazet van Limburg 3-6-49)
 • (red.): Problemen van de religieuse kunst (De Maasbode 1- 6-49)
 • J.H.C. Creyghton S.J.: Aad de Haas (De Linie 3-6-49)
 • Schoonheid in religieuse kunst (De Tijd 3-6-49)
 • (corr.): De professor en de Haas (De Volkskrant 3-6- 49)
 • Anton van Duinkerken: Afzichtelijk of mooi (De Tijd 4-6- 49)
 • Van Duinkerken verdedigt Aad de Haas (De Maasbode 7- 6-49)
 • M. Kemp: Rumoer om Aad de Haas (Algemeen Handelsblad 7-6- 49)
 • J. Kockelkoren: Aad de Haas exposeert. Opening door Van Duinkerken werd ongewilde demonstratie (Maas- en Roerbode 7-6-49)
 • Aad de Haas exposeert (De Tijd 7-6-49)
 • (red.): Een Pinksterweekend voor Aad de Haas (Limburgs Dagblad 7-6-49)
 • Rond Aad de Haas (Gazet van Limburg 7-6-49)
 • F. Brunklaus: Kruisweg van Aad de Haas (De Maas en Roerbode 8-6-49)
 • Rumoer rondom Aad de Haas (Nieuwe Rotterdamsche Courant 8-6-49)
 • Het rumoer rondom Aad de Haas (Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant 8-6-49)
 • Anton van Duinkerken beschermt Aad de Haas (Helmondse Courant 8-6-49)
 • Aad de Haas exposeert (Dagblad van Noord-Limburg 8-6-49)
 • Ontaard (Het Vrije Volk 8-6-49)
 • S.K.: Tentoonstelling Aad de Haas (Gazet van Limburg 9-6-49)
 • Van Duinkerken verdedigt Aad de Haas (Eindhovens Dagblad 9-6-49)
 • Van Oldenburg Ermke: Van Duinkerken neemt handschoen op voor Aad de Haas (De Volkskrant 9-6-49)
 • M. Kemp: Glazenierskunst in Limburg (blz. 14 tek. Aad de Haas) (Echo,juni 49)
 • M. Kemp: Rondom Wahlwiller (Middenstandsblad Echo, mei 49)
 • W. Wagener: Na de S.D. de Inquisitie (Rotterdamsch Nieuwsblad 10-6-49)
 • Waarom het daar zo druk was (Advertentieblad voor Zuid-Limburg 11-6-49)
 • Prof. J. Timmers: Het recht van Aad de Haas (De Maasbode 11-6-49)
 • Wat gij niet wilt dat u geschiedt... (Vrije Volk 13-6-49)
 • Aad de Haas.Tentoonstelling in Maastricht (De Nieuwe Eeuw 18-6-49)
 • Gabriel Smit: Rumoer rond Aad de Haas treft niet zijn kunstenaarschap (De Volkskrant 18-6-49)
 • Venlose schilderes Tilla Terwindt exposeert in Maastricht (Gazet van Limburg 18-6-49)
 • Loe Maas: Rond de kruisweg van Aad de Haas (Gazet van Limburg 18-6-49)
 • A.J. Nieuwenhuis: Kunst en moraal. Morele kritiek is soms hoogst immoreel (De Nieuwe Eeuw 6-8-49)
 • Jan Engelman: Nieuwe religieuse kunst. Een niet waarachtige stijl (De Tijd 19-8-49)
 • Gerard Hemans talent (De Maasbode 23-8-49)
 • Albert Kuyle komt voor (Het Parool 31-8-49)
 • Critiek op een critiek (De Maasbode 18-10-49)
 • Folia Augustiniana (de Nieuwe Eeuw 22-10 en 29-10- 49)
 • Kruiswegstaties van Aad de Haas tentoongesteld (De Volkskrant 27-10-49)
 • M.B.: Aad de Haas, bij een veel besproken kunstenaar thuis (Ons Vrije Nederland 5-11-49)
 • (Limb.red.): Kruiswegstaties van Willy Hamelers (De Maasbode 16-11-49)
 • W. Wagener: Met Aad de Haas dromend in de stilte (Rotterdamsch Nieuwsblad 21-12-49)
 • Aad de Haas in het Schielandshuis (De Maasbode 22-12-49)
 • v.O: Aad de Haas exposeert in Rotterdam (De Volkskrant 23-12-49)
 • Aad de Haas te Rotterdam (Nieuwe Rotterdamsche Courant 24-12-49)
 • W. Wagener: Jan Mankes boodschap Kunst in het Zuiden (? 1949)

1950

 • Gerrit van der Veenprijs voor Aad de Haas (De Tijd 10-1-50)
 • Gerrit van der Veenprijs (De Maasbode 11-1- 50) (annonce)
 • Aad de Haas en het kunstenaarsverzet (Rotterdamsch Nieuwsblad 16-1-50)
 • Prijzen Kunstenaarsverzet (1000 gulden) uitgereikt (annonce) (De Volkskrant 16-1-50)
 • Aad de Haas "oprechte non-conformist". Gerrit van der Veen-prijzen uitgereikt (De Maasbode 16-1-50)
 • Aad de Haas exposeert in de Bossche leeszaal (annonce) (De Maasbode 23-1-50)
 • Aad de Haas ontvangt de Gerrit van der Veenprijs (De Tijd 16-1-50)
 • Werk van Maurits Dekker en Aad de Haas bekroond (Limburgs Dagblad 16-1-50)
 • Loe Maas: Stichting Kunstenaarsverzet reikt prijzen uit aan de schilder Aad de Haas en aan de romanschrijver Maurits Dekker (Gazet van Limburg 19-1-50)
 • O.: Passiespel Tegelen (De Nieuwe Eeuw 27-5-50)
 • Van Oldenburg Ermke: Aad de Haas in de Poesjenellenkelder (De VoIkskrant 29-7-50)
 • D. van Gent: Katholieke kunstenaars exposeren. Jongeren maken tentoonstelling verrassend en hoopvol (De Tijd 12-8-50)

1951

 • M.M.: Nunhem, een Laethem van het Noorden. Pastoor Adams , kunstenaar en bezieler van het culturele leven (Maasbode 27-1-51)
 • Moderne knuppel in een conservatief hoenderhok. Nieuwe Franse religieuse Kunst in Eindhoven (De Maasbode 10-2-51)
 • Bertus Aafjes: Psalm 25. Bij de psalm (met illustraties Aad de Haas) (’t Getouw, dec.51)

1952

 • Aad de Haas' Kruiswegstaties te Maastricht geëxposeerd (De Tijd? 7-1-52)
 • Aad de Haas' Kruiswegstaties. Thans in een rustige sfeer te Maastricht geëxposeerd (De Maasbode 12-1-52)
 • Loe Maas: Aad de Haas exposeert in Heerlen (Limburgs Dagblad? 17-11- 52)
 • Ko Sarneel: Aad de Haas exposeert (De Zuid-Limburger 17-11-52)
 • Paul Haimon: Aad de Haas exposeert in Heerlen. Rake diertekeningen, afwijkende religieuse tekeningen (Limburgs Dagblad 20-11-52)

1953

 • Jan Engelman: Tragische situatie der religieuse kunst. Is de hemel met gips gevuld? Authenticiteit (de Tijd 30-5-53)
 • Wouter Lutkie: De Christuskop van Aad de Haas (Aristo, juli 53)
 • Brief van Aad de Haas aan Wouter Lutkie (6-9-53)
 • Matthias Kemp: Edmond Bellefroid zestig jaar. Fel expressionist en voornaam kunstnijvere (De Tijd 2-7-53)
 • Katholicisme van Nijmeegse Universiteit schiet tekort. Begrip voor Sartre, De Haas en Picasso (de Volkskrant 25-10-53)
 • Aad de Haas in Nijmegen. Inleiding van prof. W. Asselbergs (De Tijd 10-11-53)
 • Gabriel Smit: Aad de Haas' kruiswegstaties wekken stille bewondering (De Volkskrant 13-11-53)
 • H.R.R.: Aad de Haas' verbeelding van 't heilsgebeuren (? 18-11-53)
 • Kruiswegstaties van Aad de Haas nu in Nijmegen (De Tijd, nov.53)
 • S. Jelsma: De Kruiswegstaties van Aad de Haas (Vrij Nederland 21-11-53)
 • L.A. van der Linden: kruiswegdevotie bij Aad de Haas (Aristo, dec.53)
 • G.L. Mathot: Wahlwyler in Nijmegen (met foto's van Hans Sibbelee) (Katholiek Bouwblad 19-12-53)

1954

 • L. A. van der Linden: Onze Spiegel bespiegeld (Aristo, maart 54)
 • Anton van Duinkerken: Bespiegeling achteraf (Aristo, maart 54)
 • B.Majorick: Art sacré, een laatste ronde? (De Groene Amsterdammer 12-3-54)
 • Frans BabyIon: Aad de Haas. Slachtoffer van tegenstrijdige discussies (De Nieuwe Eeuw 27-3-54)
 • W. Grossouw: Pasen, dageraad der overwinning (De Tijd 17-4-54)
 • Zuid-Limburgers in 't Stedelijk Museum (Algemeen Handelsblad 2-5-54)

1955

 • Contour stelt teleur. Charmante middelmatigheid met slechts enkele toppen (Amersfoortsche Courant 9-4-55)
 • Frans Hannema: Moderne kunst: een moeilijke taal. Beeldende kunst zonder contour (De Volkskrant 16-4-55)
 • M.: Contour der Nederlandse beeldende kunsten: crisis in het kennen van de omringende werkelijkheid (De Tijd 3-5-55)
 • Hans Redeker: Aad de Haas - Rotterdams schilder in de mijnstreek. Nieuw werk na een gewraakte lijdensweg (Haagse Post 28-5-55)
 • Ko Sarneel: Zit het in de vingers? Harry Sterk de tegenpool van Charles Eyck (De Maasbode 18-6-55)
 • Kunstenaars op 't kasteel. Cultuurschatten in handen van cultuurdragers (De Tijd 17-9-55)
 • Vdh.: Aad de Haas, ook vandaag een belangrijk kunstenaar. De stem van een roepende in de woestijn? (Eindhovens Dagblad 17-9-55)
 • Voorwaarden voor een christelijke kunst. Rede van Prof. W. Asselbergs op congres te Luzern (De Tijd 7-10-55)
 • Limburg. . . (Amersfoortsche Courant 11-11-55)
 • Het jongste werk van Aad de Haas. Torens van de St. Servaas (De Tijd 11-11-55)
 • Eberhard Quadflieg: Aad de Haas (Aachener Zeitung 12-11-55)
 • Aad de Haas (De Maasbode 14-11-55)
 • Aad de Haas en foto's van Maas- en Rijnlandse kerkenbouw (De Tijd 14-11-55)
 • Onaanvaardbare kritiek (Zuid-Limburger 16-11-55)
 • Loe Maas: Bedenkelijke tentoonstelling in Maastrichtse Bonnefanten (De Nieuwe Limburger 16-11-55)
 • J.J.M. Timmers: Het recht van Aad de Haas. Men respectere de behoefte aan stilte. (De Maasbode, nov.55)
 • Gabriel Smit: Aad de Haas, vroeger een dromer, nu een rebel (De Volkskrant 16-11-55)
 • Paul Haimon: Aad de Haas sterk in zijn grafisch werk (Limburgs Dagblad 17-11-55)
 • V.d. W.: Belangrijke expositie van Aad de Haas (De Gelderlander 18-11-55)
 • Ko Sarneel: Aad de Haas. Revolutie in het schilderkunstige (De Linie 19-11-55)
 • Ko Sarneel: Aad de Haas. Na de contemplatie de stormwind (de Maasbode 19-11-55)
 • Jules Kockelkoren: Aad de Haas schilderde een wereld in ondergang. (Maas- en Roerbode 19-11-55)
 • Hans Redeker: Rumoer rond een belangrijke expositie in Maastricht (Algemeen Handelsblad 19-11-55)
 • Mathieu Berden: Aad de Haas zorgt voor nieuwe verrassing. De rauwe onverbloemde taal van een eerlijk mens (De Nieuwe Eeuw 19-11-55)
 • Het jongste werk van Aad de Haas (De Tijd 11-11-55)
 • P. Sigebert Rodenhuis: De tentoonstelling van Aad de Haas perscritieken (Nieuwe Limburger 25-11-55)
 • Toeloop naar Aad de Haas (De Tijd 25-11-55)
 • S.K.: Uitgeschreeuwde woede om een bittere teleurstelling (Weekblad Limburg 25-11-55)
 • Jan Engelman: Aad de Haas in Bonnefantenmuseum (De Tijd 26-11-55)
 • Geurt Brinkgreve: Aad de Haas in veranderde gedaante (Elseviers Weekblad 26-11-55)
 • Frits Dohmen: De dromer Aad de Haas werd felle expressionist (?)
 • De Haas-tentoonstelling naar Den Bosch, Nijmegen en Rotterdam (De Tijd 10-12-55)
 • De Haas-expositie in Den Bosch (De Tijd 17-12-55)
 • Leo Boekraad: Schoonheid en (aan)klacht gaan hier samen als een teken aan de wand. Van Golgotha tot Einstein (De Stem 17-12-55)
 • J.: Aad de Haas kreeg een fruitmand. En vijfduizend bezoekers op zijn tentoonstelling! (Weekblad Limburg 2-12-55)
 • Wil Fruytier: Op bezoek bij Aad de Haas (Vrij Nederland 3-12-55)
 • Het "geval" Gerrit Benner. Schilder die ondanks alles zichzelf bleef. (De Tijd 31-12-55)

1956

 • Jules Kockelkoren: De arcadische idylle verdrongen door het moderne industriële klimaat (Maas- en Roerbode, jan.56)
 • P. Wiemers: Hebben wij geen adem meer? Aad de Haas en de recensenten (Streven, jan.56)
 • A. de Visser: Kunst en gemeenschap, notities naar aanleiding van een kritiek (De Maasbode 19-11-55 en De Tijd 3- 2-56)
 • De Gestaltevorming in de werken van Aad de Haas (Dagblad voor Nijmegen, febr.56)
 • Dolf Welling: Aad de Haas dramatiseert zichzelf (Rotterdamsch Nieuwsblad 14-2-56)
 • Hans Engelman: Aad de Haas, op hol geslagen genie (De Telegraaf 18-2-56)
 • Hans Redeker: Aad de Haas te Rotterdam (Algemeen Handelsblad 18-2-56)
 • L. W. Schmidt: De Haas doorbrak isolement en werd bewust aanklager (Rotterdams Parool 18-2-56)
 • Onthullingen in gloeiende verf (Vrije Volk 20-2-56)
 • Expositie van Aad de Haas te Rotterdam (N.R.C. 25-2-56)
 • Werken van omstreden figuur in AG-huis (Dagblad van Amersfoort 12-3-56)
 • Grafiek en schilderijen van Aad de Haas (Amersfoortsche Courant 12-3-56)
 • Expositie van Aad de Haas in A.G.-huis geopend (Het Centrum 12-3-56)
 • Wandschilderingen van Aad de Haas in Heerlen (Gazet van Limburg 16-3-56)
 • A.Kkg.: Aad de Haas exposeert in het A.G. huis (Amersfoortsche Courant 16-3-56)
 • C.A.S.: Aad de Haas, schilder van bloed en vuur in het A.G. Huis (Dagblad voor Amersfoort 17-3-56)
 • S.: Aad de Haas, schilder met een bloedend hart (Het Vrije Volk 22-3-56)
 • Aad de Haas voltooit grote wandschildering "De spijbelaar" (De Tijd 25-8-56)
 • Schaesberg bezit nieuw raadhuis (De Tijd 5-10-56)
 • Schaesbergs monumentale raadhuis geopend (De Tijd 8-10-56)
 • Kunstveiling voor Hongaarse kinderen. St. Nicolaas-initiatief van "De Tijd" (Deelname Aad de Haas met monotype, nr. 10) (De Tijd 5-12-56)
 • Aad de Haas vond in Streijthagen de ruimte om te kunnen leven (De Nieuwe Limburger 29-12-56)

1957

 • Aad de Haas (De Groene Amsterdammer, maart 57)
 • Wel deining, geen Wahlwiller. Kruiswegstaties in Amsterdam (over Lambert Simon) (De Tijd 12-4-57)
 • Kort handgemeen tijdens Zomeracademie. Kunstschilder roept criticus ter verantwoording (De Tijd 26-7-57)
 • De klap - waarom (?)
 • Kunstschilder geeft criticus klap (Het Vrije Volk 26-7-57)
 • Criticus (Nieuwe Rotterdamsche Courant 30-7-57)
 • Kunstschilder valt criticus aan (Maas- en Roerbode 27-7-57)
 • Kunstschilder geeft criticus stevige klap (Het Vrije Volk 26-7-57)
 • Vuistslag van kunstschilder (Limburgs Dagblad 27-7-57)
 • De klap (De Nieuwe Limburger 30-7-57)
 • Achterklap (Weekblad Limburg 1-8-57)
 • Kritiek en repliek (? aug.57)
 • Na Aad de Haas Herbert von Karajan (? aug.57)
 • Een haan van De Haas voor toren te Tegelen (De Nieuwe Limburger 29-8-57)
 • N.V.: Pleidooi voor de kunst van Aad de Haas. Een frisse wind door de oude Dietsche Warande (De Tijd 23-9-57)
 • Aad de Haas ernstig gewond (Limburgs Dagblad 26-10-57)
 • Kapel te Heerlen. Schilderingen van Aad de Haas? (De Tijd 14-10-57)
 • Toon Vijftigschild te Maastricht. Expositie ingeleid door pater Mathot (De Tijd 16-10-57)

1958

 • G. Mathot: Ets "De Priester" (Katholiek Leven jan.58)
 • Loe Maas: In Prinsenhof Delft: macht en onmacht der Nieuwe Religieuse Kunst (Limburgs Dagblad 8-2-58)
 • P. Tromp: Aad de Haas. Persoon en werk: echt, eerlijk, oprecht en oorspronkelijk (Maandblad Pelikaan, april 58)
 • Kruisweg van Aad de Haas in Heerlen (De Tijd 11-7-58)
 • F. van Trigt: Aad de Haas schildert zijn tweede kruisweg in kapel ziekenhuis Heerlen (Limburgsch Dagblad 15-7-58)
 • De kruisweg van Aad de Haas (Limburgsch Dagblad 16-7-58)
 • Twee nieuwe kruiswegen in Limburg. In Heerlen durft men het aan Aad de Haas weer te laten schilderen! (De Tijd 26-7-58)
 • Muurschildering Aad de Haas (Oranje-Nassau Post 1-8-58)
 • Paul Haimon: Tweede kruisweg van Aad de Haas (De Volkskrant 23-8-58)
 • Ko Sarneel: Kruisweg van Aad de Haas (De Linie 23-8-58)
 • Een haan van De Haas voor toren te Tegelen (De Nieuwe Limburger 29-8-58)
 • Herman Hofhuizen: Elementaire menselijkheid (De Tijd 6-9-58)
 • Loe Maas: Aad de Haas e.a. (De Nieuwe Limburger 20-9-58)
 • F. van Trigt: De kruisweg van Aad de Haas (De Nieuwe Limburger 23-10-58)
 • Toch een tragedie rond het Kasteel Strijthagen (De Nieuwe Limburger 22-11-58)
 • Limburgse beeldende kunst in Aken tentoongesteld (de Tijd, ? 58)

1959

 • Brunssumse meisjes waren het gloeiend eens (De Nieuwe Limburger 23-5-59)
 • Bittere De Haas maakte nieuwe Kruisweg (Algemeen Dagblad 4-7-59)
 • Lambert Tegenbosch: Weer 'n schiettent in Kudelstaart (De Volkskrant 16-10-59)
 • (ingezonden brieven) (De Volkskrant 24-10-59)
 • Aad de Haas in conflict met Roermonds bisschop (De Telegraaf 11-11-59)
 • Opnieuw moeilijkheden met Aad de Haas (Telegraaf 11-11-59)
 • Kasteelheer contra bisschop (Haagse Post 14-11-59)
 • Loe Maas: Weer eens Aad de Haas (De Nieuwe Limburger 17-11-59)
 • (ingezonden brieven, met naschrift Loe Maas) (De Nieuwe Limburger 25-11-59)
 • J. Heuts: Aad de Haas (ingezonden brief) (De Tijd 30-11- 59)

1960

 • Carnavalsprins (De Tijd 17-2-60)
 • Carnavalsviering met Aad de Haas (Limburgs Dagblad 20- 2-60)
 • Kabinetsformateur van Wylre (Katholieke Illustratie 27-2-60)
 • Van Kempen: Kunstschilder vecht om Recht in Nederlands- Limburg (De Stem 27-3-60)
 • Willem K. Coumans: Aad de Haas bij Arti (? juni 60)
 • Werken van Aad de Haas in Kunstzaal Arti (8-6-60)
 • Willem Enzinck: De schijn betrapt in werk van Aad de Haas (? juni 60)
 • Aad de Haas exposeert in Maastricht (Limburgs Dagblad 17-6-60)
 • Expositie werken van Aad de haas verlengd (Limburgs Dagblad 25-6-60)
 • Ko Sarneel: Linosneden van Aad de Haas (De Tijd-Maasbode 29-6-60)
 • Artistieke verfraaiingen in nieuw HeerIens gymnasium (5-9-60)
 • Jules Kockelkoren: Kruisweg van Aad de Haas (Het Blad van Nu 8-11-60)
 • Jules Kockelkoren: Innerlijk kapot maakten ze hem (Het Blad van Nu 22-11-60)
 • Exposities van tekeningen en grafiek in Amsterdam (Haarlems Dagblad 8-12-60)
 • B. Oppers: De Haas: gruwel (? 16-12-60)
 • Hans Redeker: Tekeningen en grafiek van Aad de Haas. Belangrijke expositie bij Magdalena Sothmann (Handelsblad 15-12-60)
 • Amsterdamse exposities in teken van grafiek. Aad de Haas: belangwekkend kunstenaar (De Telegraaf 16-12-60)
 • Schilder (Vrij Nederland 17-12-60)
 • Marius van Beek: Kracht en sarcasme in grafiek en tekeningen. Aad de Haas exposeert in Amsterdam (De Tijd-Maasbode 22-12-60)

1961

 • Stichting "Limburgs Kunstbezit" viert tweede lustrum (De Tijd-Maasbode 9-1-61)
 • Loe Maas: Lustrum tentoonstelling Stichting Limburgs Kunstbezit (De Nieuwe Limburger 12-1-61)
 • Ko Sarneel: Bont artiestengezelschap aan Heerlense versieringspot. Kunst in het St. Bernardinuscollege (De Tijd-Maasbode 4-6-61)
 • H.W.: A. Derkzen van Angeren. Een leven vol etskunst (De Tijd-Maasbode 22-8-61)
 • Aad de Haas, Guillaume Stassen en Nic. Tummers: Mensen in opstand (Voormalig Verzet Nederland-Zuid-Limburgnummer 21-9-61)
 • Adri Laan: Aad de Haas toont werk in De Waag te Nijmegen (Het Vrije Volk 3-11-61)
 • Ton Frenken: Aad de Haas in Nijmegen (Brabants Dagblad nov.61)
 • Werken van Aad de Haas in het Waaggebouw (? nov.61)
 • Hans Redeker: Sterke groei in de schilderkunst van Aad de Haas (Algemeen Handelsblad 1-12-61)
 • Lambert Tegenbosch: Aad de Haas gerijpt tot subliem kunstenaar (De Volkskrant 2-12-61)
 • Tentoonstelling werken Aad de Haas verlengd (Limburgs Dagblad, dec.61)
 • Marius van Beek: Bij een tentoonstelling van Aad de Haas in Nijmegen (De Tijd-Maasbode 2-12-61)
 • (Houtsnede Aad de Haas) (Brabants Dagblad 23-12-61)

1962

 • Jaap Koopmans: Lino's en schilderijen van A. de Haas (Het Vrije Volk 10-1-62)
 • Tentoonstelling in De Krabbedans op tv. Uitzonderlijke kunstenaar Aad de Haas verdient veel belangstelling (Eindhovens Dagblad, jan.62)
 • Frans v.d.Wal: Drie dagen werk voor zes minuten-filmpje (Eindhovens dagblad 16-1-62)
 • J.K.: Werk van Gene Eggen, Frans Smeets en Aad de Haas (De Tijd-Maasbode 22-1-62)
 • Jan Cuppen: Goed werk van Gene Eggen, Frans Smeets en Aad de Haas (De Tijd 22-1-62)
 • Piet Nies: De Haas in Eindhoven, met de rug naar het leven (De Nieuwe Limburger 26-1-62)
 • Schilderijen van een veel omstreden figuur. Een van wie men houdt of die men verwerpt (Bredasche Courant 6-2-62)
 • A. van R.: Ontluisterende kanonnade van kleuren bij De Haas (Dagblad De Stem 10-2-62)
 • Aad de Haas schildert Paas-kaars (Gazet van Limburg 29-2-62)
 • Ko Sarneel: Twee passies van Aad de Haas (De Linie 17-3- 62)
 • A. Hammerstein: Het water tot de lippen (KRO-gids 18-3-62)
 • Aad de Haas exposeert in Den Bosch (? maart 62)
 • Jan Engelman: Kunst zonder reclamegetoeter. Van ontaard tot nul; een kleine terugblik (De Tijd-Maasbode 7-4-62)
 • Heilige huisjes en kruisjes. Passies rond Aad de Haas (Haagse Post 14-4-62)
 • Mgr Bekkers bezoekt expositie Aad de Haas (Nieuwsblad van het Zuiden 20-4-62)
 • Mgr Bekkers bezoekt expositie Aad de Haas (Limburgs Dagblad 20-4-62)
 • Willem K. Coumans: Lijden van Christus inspireert schilder (Het Vrije Volk 20-4-62)
 • J.C. "Passies" van Aad de Haas in Paleisraadhuis te Tilburg. De Geestelijke vrijheid van Christus gesymboliseerd (De Tijd-Maasbode 20-4-62)
 • Lambert Tegenbosch: Aad de Haas' kruiswegstaties een nieuwe beeldtaal (De Volkskrant, april 62)
 • Marius van Beek: De Bijbel in de kunst van onze tijd (De Tijd-Maasbode 21-4-62)
 • A. Wouters: Onze hoop op verrijzenis (Nieuwsblad van het Zuiden 21-4-62)
 • Er zijn wel degelijk Belgen ('t Pallieterke 14-6-62)
 • F. K.: Kring II (De Tijd-Maasbode 30-6-62)
 • "Het wonder". Boeiende tentoonstelling in het Bisschoppelijk Museum (De Tijd-Maasbode 14-7-62)
 • Aad de Haas: Onmisbaar/Misbaar (Herdenkingsuitgave Katholieke Nederlandse Journalisten Kring, nov.62)
 • Dolf Welling: Leen van Zanten, tachtig met een rechte rug en een huis vol kunst (Rotterdams Nieuwsblad 29-11-62)

1963

 • Nieuwe aanwinsten van het Prentenkabinet in het Rijksmuseum (Groene Amsterdammer 12-1-63)
 • Henk Koeman: Aad de Haas: schokkend (Het Vrije Volk 15-1- 63)
 • Ed Wingen: Aad de Haas: drift ingetoomd (De Telegraaf 17-1-63)
 • G. Oudshoorn: Ironie en deernis in Aad de Haas' werk (Parool 19-1-63)
 • Hans Redeker: Nieuw werk van Aad de Haas bij Sothmann (Handelsblad 23-1-63)
 • Ko Sarneel: Aad de Haas (De Linie 26-1-63)
 • Dolf Welling: Aad de Haas en Saverijs op exposities in Amsterdam (Rotterdams Nieuwsblad 1-2-63; Dordrechts Weekblad 1- 2-63)
 • Willem K. Coumans: Kroniek van exposities. Aad de Haas (De Bronk 6-2-63)
 • Aad de Haas Exposeert Lino’s in Kunstzaal Arti (de Nieuwe Limburger 6-3-63)
 • Willem K. Coumans: Expositie Aad de Haas mist beeldende tekens (het Vrije Volk 12-3-63)
 • Culturele Raad exposeert zijn prentenkabinet (Limburgs Dagblad 28-3-63)
 • Cor Bertrand: Strijthagen (De Mijn, personeelsblad van de mijnen Laura en Julia, juni 63)
 • Willem K. Coumans: Hedendaagse kunst aan de voet van de Cauberg (Staatsmijnennieuws 5-7-63)
 • Willem K. Coumans: Prentenkabinet van de Culturele Raad Limburg (Nieuws Staatsmijnen 19-7-63)
 • Jules Kockelkoren: Aad de Haas exposeert in de Schuttershof te Heerlen (De Nieuwe Limburger 14-12-63)
 • Hans Redeker: Death and the soldier: A linoleum cut by Aad de Haas (Delta Spring, ? 63)

1964

 • Charles Eyck: Van Grunsvenprijs voor Sandberg. Limburgse bekroning van destructivisme (De Nieuwe Limburger 4-1-64)
 • Prof. K. Sarneel pleit voor Aad de Haas (De Nieuwe Limburger 3-2-64)
 • Jules Kockelkoren: Perspectief der religieuse kunst; van Renaissancistische mensverheerlijking tot een magisch primitivisme (De Nieuwe Limburger 7-3-64)
 • Jules Kockelkoren: Perspectief der religieuse kunst; na luister van heiligen als Übermenschen nu de deernoedige grootheid der kleinen (De Nieuwe Limburger 14-3-64)
 • Protest tegen dirigent bij dodenherdenking. Kunstenaars wijzen op verleden (Het Vrije Volk 4-5-64)
 • Kunstenaars protesteren tegen optreden J. Somers (De Nieuwe Limburger 4-5-64)
 • Deining om dodenherdenking Heerlen. Gezuiverde dirigent (? mei 64)
 • Bezwaar tegen dirigent op dodenherdenking (? mei 64)
 • Protest tegen dirigent op 4 mei. Programma Heerlen blijft ongewijzigd (? mei 64)
 • Dodenherdenking in Heerlen ongestoord (? mei 64)
 • V.d. Bg.: Hoe diep is het Zuiden? Herdenking in Heerlen (Vrij Nederland 16-5-64)
 • Rudolf List: Holländische Kunst in Führung. Zweiter Bericht über die Biennale Christlicher Kunst in Salzburg (Südost Tagespost 12-8-64)
 • Aalmoezenier W. Meys nam node afscheid van "zijn" organisaties (De Nieuwe Limburger 22-10-64)
 • Limburg nam afscheid van aalmoezenier Meys (Limburgs Dagblad 22-10-64)
 • P. van Geyt (ingezonden brief): Rehabilitatie (De Nieuwe Linie 7-11-64)
 • Gesprek met 'n pastoor in Wahlwiller (? 18-11-64)

1965

 • Willem K. Coumans: Kunstenares Fien Huth exposeert in Amsterdam (Het Vrije Volk 14-1-65)
 • Aad de Haas: Vernieuwing zonder zweep (De Tijd-Maasbode 30-1-65)
 • Wim Sonneveld Ere-puime van Wylre (? 1965)
 • Carnavalspenning voor Venantius (? 3-2-65)
 • Frater Venantius waagt zich bij Schin op Geul (? 3-2- 65)
 • Carnavalsorde voor Frater Venantius (? 1965)
 • Carnavalsvereniging Wijlre eert groot artiest (? 1965)
 • Wim Sonneveld krijgt de "Puime" -medaille (? 1965)
 • Frater Venantius zei "Ja" tegen Limburgse carnaval (?) Zotskap voor Sonneveld (? 1965)
 • Cor Bertrand: Hulde voor "Frater Venantius" (Veldeke, febr.65)
 • (programma) Wylre eert Frater Venantius (22-2-65)
 • Ko Sarneel: Ko Sarneel neemt de handschoen op (De Nieuwe Limburger 13-2-65)
 • Cor Bertrand: Kunstschilder Aad de Haas groot liefhebber van de kermis (De Komeet 15-2-65)
 • Charles Eyck: "kregelig kunstcritisch bewind" (De Nieuwe Limburger 20-2-65)
 • Aad de Haas: Respect voor onkreukbare Ko Sarneel (De Nieuwe Limburger 20-2-65)
 • Joep Nicolas: De regionale kunstfluitketel (De Nieuwe Limburger 24-2-65)
 • Fernand Lodewick: Scheppen en kritiek voeren hebben niets gemeen (De Nieuwe Limburger 24-2-65)
 • Ko Sarneel: Het gaat om bereidheid tot kritiek (De Nieuwe Limburger 6-3-65)
 • Jules Kockelkoren: Ko Sarneel, hartstochtelijk zoeker naar "eigen waarheid" (De Nieuwe Limburger 12-3-65)
 • Passiegrafieken in Brunssumse Galerij (? 21-3-65)
 • Expositie "Grafiek" in de Galerij officieel geopend (? maart 65)
 • Loe Maas: Drie Limburgse grafici met sterke Passie-bladen in Galerij te Brunssum (De Nieuwe Limburger 9-4-65)
 • D.A. Linnebank: Allen één (Credo 7-5-65; De Komeet 15-5-65)
 • Tv-programma over Aad de Haas (De Tijd 9-7-65)
 • Aad de Haas exposeert in Maastricht (? 4-6-65)
 • Aad de Haas exposeert in Maastricht (? 16-6-65)
 • Loe Maas: Aad de Haas exposeert in Kunstzaal "Arti" (De Nieuwe Limburger 10-6-65)
 • Aad de Haas exposeert in Maastricht (De Tijd 11-6-65)
 • Willem K. Coumans: Aad de Haas schuwt harde realiteit niet (Het Vrije Volk 15-6-65)
 • Willem K. Coumans: Aad de Haas bij Arti (Nieuws van de Staatsmijnen 18-6-65)
 • Expositie taboe (?)
 • Simon van Adelberg: Beeldende kunst 65. Aad de Haas (KRO-gids 29-7-65)
 • Werken van Aad de Haas in KRO tv-programma (Limburgs Dagblad 21-7-65)
 • H.Hn.: "t Is zonde" (De Tijd-Maasbode, juli 65)
 • Achteraf bekeken (Rotterdamsch Nieuwsblad 30-7-65)
 • P. L.: Un petit coin liègeois en Hollande (Gazette de Liège 13-8-65)
 • Wahlwiller genoot van eerste "Luikse markt" (De Nieuwe Limburger 17-8-65)
 • Fred Rondagh: Mosselen in het Casino (De Volkskrant 17-11-65)
 • Beeldende kunst 65. (Omroepgids? juli 65?)

1966

 • Kunstveiling voor actie India bracht ruim 6200 gulden op (Limburgs Dagblad 28-2-66)
 • Marius van Beek: Nieuwe symboliek vervangt de oude vormen (De Tijd 8-1-66)
 • Bijbel en kunst in Maastricht (? 1966)
 • Protest-etalage tegen Huwelijk (? 14-3-66)
 • Kruiswegstaties van Aad de Haas terug naar kerk? (De Tijd 15-4-66)
 • Honderdtachtig geestelijken op kunstcongres (De Volkskrant 16-4-66)
 • Expositie "Bijbel en kunst van nu"; kritiek op ontbreken Aad de Haas' werken (De Tijd 16-4-66)
 • Opening tentoonstelling bijbel en kunst van nu (De Nieuwe Limburger 16-4-66)
 • Pleidooi voor de Haas (Limburgs Dagblad 19-4-66)
 • Albert Servaes overleden (Algemeen Handelsblad 20-4-66)
 • Janus: Uit het zakboek van een twijfelaar (Vrij Nederland 23-4-66)
 • Werken Aad de Haas (De Tijd 8-6-66)
 • Grafiek van Aad de Haas (De Tijd 24-6-66)
 • Dr. J. G. Y. de Jong vierde zijn zilveren jubileum (Hospi Taal 28-6-66)
 • Expositie van Aad de Haas in Kasteel Hoensbroek (De Nieuwe Limburger 29-6-66)
 • Expositie Kasteel Hoensbroek (Limburgs Dagblad 2-7-66)
 • Une exposition sensationelle dans un cadre prestigieux (Gazette de Liège 5-7-66)
 • Cor Bertrand: Boeiende expositie in kasteel Hoensbroek. Werk van Aad de Haas (? 12-7-66)
 • Loe Maas: Expositie van Aad de Haas in Kasteel te Hoensbroek (De Nieuwe Limburger 20-7-66)
 • Willem K.Coumans: Recent werk van Aad de Haas in Kasteel Hoensbroek (Nieuws van de Staatsmijnen 22-7-66)
 • Willem K. Coumans: Aad de Haas exposeert in Kasteel Hoensbroek (Het Vrije Volk 29-7-66)
 • Lambert Tegenbosch: Aad de Haas, ex-meester van de schande (De Volkskrant 30-7-66)
 • (Museum Boymans van Beuningen): Derksen van Angeren en zijn leerlingen (aug.66)
 • M. B.: Recent werk van Aad de Haas (De Gelderlander 2-8-66)
 • Paul Schnabel: Opvallende overeenkomst in werken van Chagall en De Haas (Limburgs Dagblad 5-8-66)
 • R. E. Penning: Aad de Haas hekelt in bars zwart-wit (Haagsche Courant 13-8-66)
 • Charles Genders: Aad de Haas. Schilderen op een kasteel (Haagsche Courant 13-8-66)
 • Aanval op Kerk in zaak Aad de Haas (De Tijd 3-9-66)
 • P. B.: Limburg verslijt zijn nestgeur voor cultuur (De Volkskrant 3-9-66)
 • H.W.: Grafiek van meester en leerling (De Tijd 3-9-66)
 • Piet van den Ende: Culturele storm om prof. Ko (Het Parool 7-9-66)
 • Aad de Haas verdient eerherstel (Het Vrije Volk 14-9-66)
 • Hein Steehouwer: De obsessie van Aad de Haas: de wereld als een nachtmerrie (Haarlems Dagblad 30-9-66)
 • Hein Steehouwer: Oppressionisme: nieuwe kreet van Hartlib Rex (Haarlems Dagblad 14-10-66)
 • Aad de Haas (B. N. weekend 15-10-66) Haarlem, Elsevier
 • H.P. Aletrino: Liefderijke aanklacht (Algemeen Dagblad 18-10-66)
 • W.D. Kuik: De Haas: schilder met kwade kijk op wereld (? 1-10-66)
 • Willem K. Coumans: Winand Zenden uit Beek is verslaafd aan kunst (Staatsmijnen Nieuws 21-12-66)

1967

 • (congresbrochure): Menselijke ontmoeting in kunst en kerk (maart-april 67)
 • Vorm of chaos in Maastricht (De Tijd 22-4-67)
 • Gymnasiasten willen eerherstel Aad de Haas (De Tijd 21-3-67)
 • In Helgras (De Nieuwe Limburger 22-3-67)
 • Eerherstel gevraagd voor Aad de Haas (Limburgs Dagblad 23-3-67)
 • Verheugende belangstelling voor tweede congres "menselijke ontmoeting in kerk en kunst" (Credo 24-3-67)
 • Kruisweg werd verwijderd uit vrees voor inquisitie (? 31-3-67)
 • Lambert Tegenbosch: Albert Servaes nu al klassiek (De Volkskrant, april 67)
 • Paul Beugels: Tegelse passiespelen gebed zonder eind (De Volkskrant 5-6-67)
 • Hans Berghuis: Het zal wel heel mooi worden (? juni 67)
 • Hein Steehouwer: Geobsedeerde grafiek van Aad de Haas in "Felison” (Haarlems Dagblad 8-8-67)
 • Aad de Haas exposeert in "Felison" (? augustus 67)
 • Kegelen (Vrij Nederland 12-8-67)
 • Aad de Haas solidair met Theodorakis (De Nieuwe Limburger 1-9-67)
 • Jules Kockelkoren: De kruisweg van Aad de Haas en de lijdensweg van zijn kruiswegstaties (De Stern 20-10-67 en Het Centrum 28-10-67)
 • Joep Crolla: De witkwast bedreigt werk in Wahlwiller (De Nieuwe Limburger 28-10-67)
 • Cor Bertrand: Rellerige persreactie rond affaire Miedema (De Journalist 20-11-67)
 • Ger Thijs: Limburg wordt een middenstandsprovincie (Limburgs Dagblad 25-11-67)
 • Geen woorden maar daden... (De Nieuwe Limburger 28-12-67)
 • Kruiswegstaties van De Haas terug naar Wahlwiller (De Tijd 30-12-67)

1968

 • J. Vandenbossche (ingezonden brief): Kruisweg (De Nieuwe Limburger 10-1-68)
 • Aad de Haas in NI Den Haag (De Nieuwe Limburger 13-1- 68)
 • Overtuigend (Haagsche Courant 17-1-68)
 • W. Penders: Boeiende grafiek van Aad de Haas (Het Vaderland 19-1-68)
 • J.V.: Aad de Haas, verbeelder van het vernieuwde christendom (Het Binnenhof 24-1-68)
 • Bij Nouvelles Images (? 27-1-68)
 • Aad de Haas: Misverstand (Limburgs Dagblad 8-3-68)
 • Eerherstel voor Aad de Haas (De Tijd 12-4-68)
 • Kruisweg van Aad de Haas mag naar Wahlwiller terug (De Nieuwe Limburger 12-4-68)
 • Kruisweg van Aad de Haas terug naar parochiekerk van Wahlwiller (De Volkskrant 13-4-68)
 • Kees Stip: Kruisweg (Rotterdamsch Nieuwsblad 13-4-68)
 • Kruisweg na 19 jaar terug in Wahlwiller (Limburgs Dagblad 13-4-68)
 • Rehabilitatie voor Aad de Haas (Brabants Dagblad 13-4-68)
 • Kruisweg van Aad de Haas mag terug in Wahlwiller kerkje (Het Parool 13-4-68)
 • Lijdensweg van De Haas' kruisweg niet ten einde (Rotterdamsch Nieuwsblad 13-4-68)
 • W.K. Grossouw: Dood en opstanding (De Volkskrant 13-4-68)
 • Hans Redeker: 40 Passiebeelden (Handelsblad/supplement 13-4-68)
 • Aad de Haas (De Nieuwe Linie 20-4-68)
 • Werkweek Veldeke-college besloten (De Nieuwe Limburger 29-4-68)
 • Kunst niet in dienst van kerk (Limburgs Dagblad 25-4-68)
 • Aad en Ed (? april 68)
 • Nico van Hees: De kunst van Aad de Haas (Het Vrije Volk 11-5-68)
 • Kruisweg terug naar Wahlwiller (De Tijd 27-5-68)
 • Staties Aad de Haas naar Wahlwiller (De Nieuwe Limburger 27-5-68)
 • Kruiswegstaties Aad de Haas weer naar kerk (De Volkskrant 28-5-68)
 • Wahlwiller krijgt kruiswegstaties in bruikleen (Limburgs Dagblad 28-5-68)
 • "Kruisweg" van Aad de Haas in Bonnefanten hersteld (De Nieuwe Limburger 29-5-68)
 • Kunstcollectie 'Van Bommel' omvat circa duizend werken (Limburgs Dagblad 1-6-68)
 • Walter de Bruijn: Facetten collectie Van Bommel -Van Dam (Dagblad voor Noord-Limburg 8-6-68)
 • Rogier van Aerde: Zachtmoedige rebel (Illustratie 27-7-68)
 • Weer aantrekkelijk programma KK '67 (De Nieuwe Limburger 15-8-68)
 • Felle kritiek Charles Eyck op kerkwand in Baandert (? 17-8-68)
 • Libert Ramaekers over kritiek Charles Eyck: "Jalousie de métier" (? aug.68)
 • Loe Maas: De kruisweg van Aad de Haas mag terug naar Wahlwiller (Bisdomblad 13-9-68)
 • Kunst als pil I /II (De Nieuwe Limburger(?) 23-9-68)
 • Hand ook in eigen boezem (Limburgs Dagblad 12-10-68)
 • Regionaal kunstleven (Elsevier 15-10-68)
 • Aad de Haas is niet "de man van Wahlwiller" (Limburgs Dagblad 14-12-68)
 • Frans Duister: Aad de Haas (De Tijd 19-12-68)
 • Willem K. Coumans: Aad de Haas (Staatsmijnen Nieuws 20-12-68)
 • Willem K. Coumans: Dodendans van Aad de Haas in recente grafiek (Dagblad voor Noord-Limburg 27-12-68)
 • Jules Kockelkoren: Aad de Haas denkt in zwart-wit (De Nieuwe Limburger 27-12-68)
 • Aad de Haas (Kruisweg na twintig jaar terug naar Wahlwiller): "Verheugd, maar nuchter..." (De Nieuwe Limburger 31-12-68)

1969

 • Klein dagboek van Mergelland (De Nieuwe Limburger 15-2-69)
 • Monument eert Harrie Biessen (Limburgs Dagblad 5-3-69)
 • Grafsteen van Aad de Haas voor Harrie Biessen (De Nieuwe Limburger 5-3-69)
 • Paul Haimon: Aad de Haas sprak voor eerste keer bij expositie (De Nieuwe Limburger 24-3-69)
 • Cor Bertrand: Aad de Haas over kunst en kerk (Het Vrije Volk 26-3-69)
 • Redacteur "De Tijd" verlaat "Limburg Vandaag" (Het Vrije Volk 27-3-69)
 • In Holland (Vrij Nederland, maart 69)
 • Aad de Haas (ingezonden brief): Jarige NAVO I (Limburgs Dagblad 29-4-69)
 • Loe Maas: Musea ontwaken uit hun slaap. Goden en heiligen in Limburg (De Nieuwe Limburger 17-7-69)
 • Aad de Haas over Medische faculteit (De Tijd 16-9-69)
 • F. P.: Aad de Haas (? 69)
 • André Oosthoek: Groot formaat op klein formaat. Maxi-mini bij van Geyt Hulst (Provinciale Zeeuwse Courant 15-11-69)
 • Willen Enzinck: Maxi-mini, een unieke tentoonstelling (? nov.69)

1970

 • Krijt (? 28-1-70)
 • H.H.A. Tummers: De kapel (1) (Limburgs Dagblad 12-2-70)
 • Wandschilderingen worden gesloopt (Limburgs Dagblad 17-2-70)
 • Wandschilderingen van Aad de Haas moeten weg (De Tijd 18-2-70)
 • Aad de Haas gered. Dankzij TV-uitzending (De Tijd 11-3-70) staties van Aad de Haas gered (De Nieuwe Limburger 13- 3-70)
 • Kruiswegstaties Aad de Haas uitgezaagd (Limburgs Dagblad 13-3-70)
 • “Redder” kruisweg Aad de Haas: “Staties maakten steeds diepe indruk op me” (De Nieuwe Limburger 13-3-70)
 • Heerlense première: "Kruisweg" van Marius Monnikendam (De Nieuwe Limburger 13-3-70)
 • Nieuwe vorm van passieviering (Limburgs Dagblad 13-3-70)
 • Aangrijpend experiment van Monnikendam (De Tijd 17-3-70)
 • Schouten: “Via Sacra” meesterwerk van Marius Monnikendam (Limburgs Dagblad 21-3-70)
 • Veel kritiek op veilingen van Kunst en antiek (De Tijd 28-8-70)
 • Kruisweg Aad de Haas in gemeentehuis Stein (De Nieuwe Limburger 16-9-70)
 • Kunst aan de Muren (De Post 13-12-70)

1971

 • Pastoor van Wahlwiller: Restauratie onbetaalbaar (De Nieuwe Limburger 21-1-71)
 • Paul Haimon: Aad de Haas " ik doe niets om carrière te maken, ik werk gewoon" (Limburgs Dagblad 6-2-71)
 • Overzichtstentoonstelling Aad de Haas in Venlo (Spectator 15-2-71)
 • Aad de Haas in Venlo (NRC 18-2-71)
 • Aad de Haas (De Tijd 18-2-71)
 • Aad de Haas exposeert bij vijftigste verjaardag (De Nieuwe Limburger 19-2-71)
 • Bericht van Aad de Haas (De Tijd 25-2-71)
 • Tentoonstelling Aad de Haas (De Tijd 2-3-71)
 • Dagboek van Sjefke (De Nieuwe Limburger 2-3-71)
 • Jules Kockelkoren: Aad de Haas is een der grootsten (De Nieuwe Limburger 5-3-71)
 • Lambert Tegenbosch: Aad de Haas of de kracht van de tederheid (De Volkskrant 6-3-71)
 • Expositie Aad de Haas op TV (De Nieuwe Limburger 12-3-71)
 • Via sacra in de Pancratiuskerk (Limburgs Dagblad 15-3-71)
 • Marius van Beek: Terugzien van Aad de Haas (De Tijd 15-3-71)
 • Hans Redeker: Aad de Haas: grootheid van een onverzettelijke (Handelsblad 10-3-71)
 • Ineke Jungschleger: Aad de Haas: het maakt mij niks uit, of ik nou een bloempot schilder of een kardinaal (NRC 20-3-71)
 • G. Kruis: De tedere felheid van Aad de Haas (Trouw 13-3-71)
 • G. Kruis: De tedere felheid van Aad de Haas (De Rotterdammer 13-3-71)
 • Pieter B.: Hoe het haasje der Inquisitie Rome overwon (De Gooi- en Eemlander 20-3-71)
 • Jan Juffermans: De Haas nog altijd uit het lood (Algemeen Dagblad 22-3-71)
 • Ton Frenken: Hommage aan vijftigjarige Aad de Haas (Brabants Dagblad 26-3-71)
 • K. Schippers: De nieuwe minister van C. R.M. (Haagse Post 30-3-71)
 • Imponerende passie van Monnikendam (De Tijd 27-3-71)
 • Ingber (Limburgs Dagblad 30-3-71)
 • Aad de Haas: Uitspraak (Limburgs Dagblad 30-3-71)
 • Buurtdeputatie bezocht de Steinbachs (Limburgs Dagblad 30-3-71)
 • W. St. –V. Qu: Kultureller Grenzverkehr lohnt sich. Venloer "Cultureel Centrum" bietet Ausstellung mit Lesekost (Westdeutsche Zeitung, maart 71)
 • Jan Juffermans: Teveel bewondering doet Aad de Haas geen goed (De Nieuwe Linie 8-4-71)
 • Walter de Bruyn: Overzichtsexpositie Aad de Haas, evenement dat indruk maakt (? april 71)
 • Kroniek (Limburg Vandaag 15-5-71)
 • Expositie Aad de Haas in Kortrijk en Laethern (De Nieuwe Limburger 14-5-71)
 • Retrospectieve Aad de Haas (Het Laatste Nieuws 18-5- 71)
 • De Nederlandse weken te Kortrijk (Het Kortrijks Handelsblad 21-5-71)
 • U. Delrue: Retrospectieve Aad de Haas te Kortrijk (Het Kortrijks Handelsblad 27-5-71)
 • Aad de Haas (Stop, mei 71)
 • P. K.: Aad de Haas (De Gentenaar-De Landwacht, mei 71)
 • De Haas in kultureel centrum te Kortrijk (Gazet van Antwerpen 21-5-71)
 • Pieter B.: Gouden “Laren-Blaricum": revanche in Hamdorff (De Gooi- en Eemlander 4-8-71)
 • De Vaart (? 1971)
 • Krities Krijt (De Volkskrant 17-8-71)
 • Grommen (De Volkskrant 21-8-71)
 • "Kunst in Limburg": 450 werken, BBK is tegen (De Tijd 3-9-71)
 • Amsterdams echtpaar schenkt kunstcollectie aan Venlo (De Tijd 13-10-71)
 • Hommage aan Aad de Haas (Limburgs Dagblad 22-11-71)
 • André Oosthoek: Kunst '72. Uit het fonds van Geyt (Provinciale Zeeuwse Courant 11-12-71)
 • Willem Enzinck: De schijn betrapt in werk van Aad de Haas (dec.71)
 • Frans Duister: Het verdwijnen van de gewijde en kerkelijke kunst (De Tijd 24-12-71)

1972

 • Gemengde reacties op benoeming nieuwe bisschop van Roermond (De Tijd 24-1-72)
 • Wylrése "Puime” hielden drukbezochte galazitting (De Limburger 1-2-72)
 • Aad de Haas hoesprelaat van "puime" (Limburgs Dagblad 2-2-72)
 • Cor Bertrand: Aad de Haas overleden (De Tijd 21-3-72)
 • Aad de Haas overleden (De Volkskrant 22-3-72)
 • Lambert Tegenbosch: Bijbel was voor Aad de Haas een eindeloze inspiratiebron (De Volkskrant 22-3-72)
 • Jules Kockelkoren: Bekend schilder overleden. Aad de Haas, omstreden door zijn kruisweg (De Gelderlander 22-3-72)
 • Paul Haimon: Aad de Haas plotseling overleden (Limburgs Dagblad 22-3-72)
 • Aad de Haas overleden. Omstreden schilder (De Telegraaf 22-3-72)
 • Urias Nooteboom: Aad de Haas: rebel ondanks zichzelf (Nieuwsblad van het Zuiden 22-3-72)
 • Hans Redeker: Schilder Aad de Haas 51 jaar oud overleden (Handelsblad 22-3-72)
 • Kunstenaar A. de Haas overleden (Dagblad voor Noord-Limburg 22-3-72)
 • Aad de Haas overleden (De Limburger 22-3-72)
 • Jules Kockelkoren: Aad de Haas overleed op top van kunstenaarschap (De Limburger 22-3-72)
 • Frans Duister: Aad de Haas schilderde tegen de verdrukking in (De Tijd 25-3-72)
 • Uitvaartdienst Aad de Haas in Pancratiuskerk (Limburgs Dagblad 23-3-72)
 • Begrafenis Aad de Haas indrukwekkend gebeuren (De Tijd 27-3-72)
 • Aad de Haas begraven in Schaesberg (Dagblad voor Noord-Limburg 27-3-72)
 • Kerk te klein bij uitvaart Aad de Haas (Limburgs Dagblad 27-3-72)
 • Aad de Haas naar laatste rustplaats (De Limburger 27-3-72)
 • Lambert Tegenbosch: Het laatste werk van Aad de Haas. Hoogtepunt kerkelijke kunst van deze eeuw (De Volkskrant 31-3-72)
 • Jules Kockelkoren: Laatste schilderij Aad de Haas in rouwkapel Vijverdal Maastricht (de Nieuwe Limburger 1-4-72)
 • Cor Bertrand: Kermis verloor met het plotseling overlijden van kunstenaar Aad de Haas groot vriend en liefhebber (De NKB 1-4-72)
 • Paul Haimon: De 'kruisweg' van een beroemde kruisweg. Glansstuk van Albert Servaes in Deurne (Limburgs Dagblad 1-4-72)
 • Aad de Haas (NRC ? 1972)
 • M.M.: In memoriam Aad de Haas (Limburg Vandaag 15-4 en 15-5-72)
 • Victorine Habets uit Elsloo produceert film Aad de Haas (De Limburger 27-4-72)
 • Film over werk van De Haas in de maak (De Nieuwe Limburger 27-4-72)
 • Bonnefantencomplex in Maastricht weer open (De Tijd 10-5-72)
 • Ko Sarneel: Aad de Haas + (Raam, mei 72)
 • J.A. "Als jij nog één keer het woord evangelie in je mond neemt, sla ik het eruit" (Confrontatie juni 72)
 • Paul Haimon: Voormalig klooster nu herschapen in waardig museum (Limburgs Dagblad 3-6-72)
 • Wandtapijten van Nel de Haas (De Tijd 20-6-72)
 • In memoriam Aad de Haas (Het Binnenhof 1-7-72)
 • Platenmap en catalogus werk Aad de Haas in voorbereiding (3-7-72)
 • Stichting voor uitgave werk van Aad de Haas (? 1972)
 • Stichting Aad de Haas in oprichting (Limburgs Dagblad 6-7-72)
 • Juup Horsch -schildert het oude Schaesberg (sept.72)
 • Originele nieuwe grafiek (De Tijd 27-9-72)
 • Hans Redeker: Grafiek 72: sterke en gevarieerde keus (? 1-10-72)
 • Grafiek 72 in Cultureel Centrum (Weekblad de Brug 2-11-72)
 • Ton Frenken: "Grafiek 72" (Eindhovens Dagblad 16-11-72)
 • Robert Franquinet: Vijverdal: Mislukte greep naar artistieke integratie in architectuur (Limburgs Dagblad 25-11-72)

1973

 • T.Cuypers-Boumans (Ingezonden brief): Kapel Putgraaf (Limburgs Dagblad 18-1-73)
 • Paul Haimon: "Het was een prachttijd op Rolduc" (Limburgs Dagblad 3-3-73)
 • Film over Aad de Haas (Limburgs Dagblad 13-3-73)
 • Tegelenaar Ben Verbong maakte film over "mens" Aad de Haas (Dagblad voor Noord-Limburg 17-3-73)
 • Documentaire over schilder Aad de Haas (De Limburger 26-3-73)
 • TV-portret van Aad de Haas (Limburgs Dagblad 26-3-73)
 • Lambert Tegenbosch: Schilder Aad de Haas in filmportret (De Volkskrant 26-3-73)
 • Cor Bertrand: Film die recht doet aan de kunstenaar Aad de Haas (De Tijd 26-3-73)
 • J.v.d.B.: Fondant-film over schilder (De Volkskrant 27-3-73)
 • Frans Wijsen: Aad de Haas, heksenjacht op een schilder ( Studio 25-3-73)
 • Kunst op zicht (Gooi- en Eemlander 29-3-73)
 • Grafiek en monotypes (Plug, april 73)
 • Dolf Welling: "De dood en het meisje" door Aad de Haas (Haagse Courant 18-4-73)
 • Goede Vrijdag (De Limburger 20-4-73)
 • Platenmap Aad de Haas (De Volkskrant 21-4-73)
 • Kunst op zicht (Gooi- en Eemlander 21-4-73)
 • B. Boersema: De oude Linie: mengsel van oerconservatisme en merkwaardige progressiviteit (De Tijd 5-5-73)
 • Hans Redeker: Imposant geweld van 3 kunstenaars (NRC Handelsblad 10-5-73)
 • W.K. Coumans: Kleine dingen van 'n groot man (De Limburger 12-5-73)
 • Tentoonstelling Aad de Haas (gemeentemuseum Roermond) (Orchidee 11-7-73)
 • Mozaiek op graf De Haas (De Tijd 11-7-73)
 • Grafmozaiek Aad de Haas (Limburgs Dagblad 13-7-73)
 • Exposities Aad de Haas en Hans Weyers in Roermond (Limburgs Dagblad, juli 73)
 • Expositie Aad de Haas (De Limburger 14-7-73)
 • Sjef Kusters: Sterk werk van Aad de Haas (De Limburger 14-7-73)
 • De moraliteiten van Aad de Haas (De Limburger 2-8-73)
 • Aad de Haas-expositie (Trouw 3-8-73)
 • Paul Haimon: Grote Aad de Haas expositie in Roermond (Limburgs Dagblad 7-8-73)
 • Jules Kockelkoren: Alleen Venlo brengt doelgericht programma (De Limburger 18-9-73)
 • Documentatiecentrum Aad de Haas geopend (? dec.73)
 • Marius van Beek: Bij een tentoonstelling van Aad de Haas in Nijmegen (De Tijd, 1973)

1974

 • Hommage aan Aad de Haas (Dagblad voor Noord-Limburg 26-1-74)
 • Jules Kockelkoren: Hommage aan Aad de Haas (De Limburger 13-2-74)
 • Jan Hendriks: Sjefke klapt zijn dagboek dicht (De Limburger 4-5-74)
 • Kunst polsslag van gebeuren in maatschappij (De Stem 30-10-74)
 • Hommage aan Aad de Haas (Limburgs Dagblad 22-11-74)
 • H.E.: Beeld van Aad de Haas (De Stem 23-11-74)
 • Sobere opening indrukwekkende expositie werken van Aad de Haas (De Stem 25-11-74)
 • Aad de Haas in "De oude pastorie" te Oosterhout (Weekblad voor Deurne 29-11-74)
 • Vanaf 23 november werk van Aad de Haas in "Oude pastorie" (? nov.74)
 • Expositie Aad de Haas in de oude pastorie (? nov.74)
 • Aad de Haas-expositie tot tweede kerstdag (? nov.74)
 • Kunst in Oosterhout (Brabants Nieuwsblad, nov.74)
 • VVV Oosterhout-Dorst: Expositie-informatie (Het Stadsblad M voor West-Brabant, nov.74)

1975

 • Kruisweg mag terug in kerkje (Brabants Dagblad 2-4-75)
 • Aad de Haas-stichting naar Schaesbergse school (de Limburger 14-4-75)
 • Kasteel Strijthagen moet behouden blijven (Limburgs Dagblad/editie O.Zuid-Limburg 14-5-75)
 • Studenten willen wandschilderingen Wahlwiller redden (Limburgs Dagblad 3-6-75)
 • Kunstbezit Aad de Haas (Limburgs Dagblad 10-5-75)
 • Lustrumprent Aad de Haas (NRC Handelsblad 5-12-75)
 • (bij gedicht Jan Huntjens) (Uitkijk 18-12-75)

1976

 • Hans Redeker: Aad de Haas: een kunst die ons wil wakker maken (NRC Handelsblad 17-2-76)
 • Willem K. Coumans: Fotograaf W. Mantz, internationaal erkend (De Limburger 24-4-76)
 • Willem K. Coumans: '"Menselijke omgeving" in Bonnefantenmuseum (De Limburger 17-7-76)
 • Cor Bertrand: Een museum voor Aad de Haas (Brabants Dagblad 10-10-76)
 • Paul Haimon: Werk van Aad de Haas blijft in Schaesberg (Limburgs Dagblad 12-10-76)
 • Nalatenschap Aad de Haas blijft behouden voor Limburg (De Limburger 12-10-76)
 • De Haas-documentatiecentrum belangrijk kunstinstituut (De Uitkijk 14-10-76)
 • Aad de Haas-centrum open (De Volkskrant 15-10-76)
 • Aad de Haas waarschuwt tot grote waakzaamheid (Limburgs Dagblad? 18-10-76)
 • Cor Bertrand: Aad de Haas was geen Don Quichote (De Limburger 25-10-76)
 • Stichting voor werk graficus Aad de Haas (NRC Handelsblad 25-10-76)
 • Hans Redeker: Documentatiecentrum Aad de Haas geopend (NRC Handelsblad 11-12-76)
 • (illustratie bij gedicht Jan Huntjens) (De Uitkijk 22-12-76)

1977

 • Nieuwe Linie aan einde van turbulent bestaan (De Volkskrant 25-11-77)
 • (illustratie bij gedicht van Jan Huntjens) (De Uitkijk 22- 12-77)

1978

 • Jef Bonten: De kruisweg van Aad de Haas (Limburg Express, mei 78)
 • Jef Bonten: De correspondentie van Aad de Haas met Rome (Limburg Express juni 78)
 • Peter Huysman: Raakvlak Linie-gedachten met filosofie Steenkamp (Limburgs Dagblad 21-6-78)

1979

 • Willem Snitker: "Het stille huis" (Elegance, jan.79)
 • Origineel werk Aad de Haas (? 1979)
 • Wahlwiller (De Omroeper 30-3-79)
 • Omstreden kruisweg terug in kerkje (De Volkskrant 31-3-79)
 • Kruisweg Aad de Haas terug in Wahlwiller (De Limburger 31-3-79)
 • Schilderijen mogen terug naar kerk (Algemeen Dagblad 31-3-79)
 • Kruisweg Aad de Haas terug in Wahlwiller (Limburgs Dagblad 31-3-79)
 • Aad de Haas-documentatiecentrum herbergt uniek kunstbezit (AGA, feb.79)
 • Guus van Hemert: De tweede kruisweg van Aad de Haas (Studio 7-4-79)
 • Posthuum eerherstel voor Aad de Haas (Eindhovens Dagblad 11-4-79)
 • Kruisweg mag terug in kerkje (Brabants Dagblad 12-4-79)
 • Kruisweg van kunstenaar Aad de Haas weer “thuis” (Algemeen Dagblad 14-4-79)
 • Zestig werken van Aad de Haas in as (sic!) (Limburgs Dagblad 18-4-79)
 • René Verstraeten: Aad de Haas in de Sint-Aldegondiskerk te As (Het belang van Limburg 21-4-79)
 • André van Strijp: Mensbeeld in de kunst (Kunstbeeld, mei 79)
 • Aad de Haas (1920-1972) in de geklasseerde Sint- Aldegondiskerk te As (Schuim, mei 79)
 • Ton Frenken: staties De Haas terug in kerk (Brabants Dagblad 2-6-79)
 • Met de NCRV op het kerkepad (Rekreatiekrant 21-7-79)
 • Songfestival in Wahlwiller (Rekreatiekrant 21-7-79)
 • Wahlwiller wacht al. . . (Kunstbeeld, sept.79)
 • Hans Redeker: Hans Truyen, Limburgse kerkschilder met popart elementen (Kunstbeeld, dec.79)

1980

 • Tussen konflikt en aanpassing (Antiekwereld, feb.80)
 • Plan voor bundeling van musea in Heerlen (De Limburger 22-3-80)
 • Nieuwe bibliotheek als cultuurcentrum (De Limburger 3-4-80)
 • Lily Scheffer: Schilderingen Aad de Haas Wahlwiller worden gepoetst (Limburgs Dagblad 16-10-80)
 • Bonnefanten maakt er studie van (Kunstbeeld, okt.80)
 • Kruiswegstaties terug in gerestaureerde kerk van Wahlwiller (De Zuid-Oost-hoek, dec.80)
 • Tentoonstelling Aad de Haas bij herplaatsing Kruiswegstatie in Wahlwiller (De Limburger 9-12-80)
 • De Haas (De Nieuwe Limburger 9-12-80)
 • Kruiswegstaties terug (De Volkskrant 20-12-80)
 • Omstreden kruisweg Aad de Haas terug in kerk Wahlwiller (Dagblad voor Nrd-Limburg- 20-12-80)
 • Kruisweg in kerk terug (De Gelderlander 22-12-80)
 • Omstreden stuk terug in kerk (? 1980)
 • Ed Wingen: De hemelse wereld van de jonge Aad de Haas (De Telegraaf 24-12-80)
 • C.B.: Wahlwiller (De Omroeper 26-12-80)

1981

 • Poëtisch werk van de jonge Aad de Haas (? jan.81)
 • Jacq. Mullenders: Enkele waarheden over de schilderingen in kerkje van Wahlwiller (Limburgs Dagblad 3-1-81)
 • Werken Aad de Haas naar Thermenmuseum (Limburgs Dagblad 16-1-81)
 • Stichting Aad de Haas (ingezonden brief): Enkele "pastorale" leugens over de schilderingen in het kerkje van Wahlwiller (De Omroeper 16-1-81)
 • Doris Wintgens: De kruisweg van Aad de Haas (Kunstbeeld, feb.81)
 • Sjef Kusters: Feiten en verzinsels rond kruisweg de Haas (De Limburger 17-1-81)
 • Heerlen krijgt nagelaten werk Aad de Haas (Algemeen Dagblad 5-2-81)
 • Theo Pasing: "Vlotte verkopers wantrouw ik een beetje" (De Omroeper 14-2-81)
 • Gerestaureerd kerkje Wahlwiller plechtig in gebruik genomen (Limburgs Dagblad 30-3-81)
 • 'Verminking kerk ongedaan gemaakt' (De Limburger 30-3-81)
 • Wahlwiller vierde voltooiing restauratie van 800 jaar oude kerk (Dagblad voor Nrd-Limburg 1-4-81)
 • Leo Kleyn: Geschiedenis van een kruisiging (Trouw 18-4-81)
 • Frans Duister: Een loflied voor een liefde (Kunstbeeld, sept.81)

1982

 • J. Debets: Met Aad de Haas het lijden van de Heer overwegen (parochieblad Wahlwiller, mrt.82)
 • Met Aad de Haas het lijden van Jezus overwegen (Drielandenpost 18-3-82)
 • Walter Barten: Een overzicht vanaf 1945 (Het Financiële Dagblad 29-4-82)
 • Paul Haimon: Kunst uit de jaren 1945-1965 in Venlo (? 1982)
 • Jo Beljon: lk barstte uit in een geweldige schaterlach (De Tijd 1-10-82)

1983

 • Met Aad de Haas het lijden van Christus overwegen (Drielandenpost 24-2-83)
 • Doris Wintgens: Overzicht schilderijen en grafiek van Aad de Haas (Kunstbeeld, nov.83)
 • Ger Kruis: Aad de Haas: van droom tot aanklacht (Trouw 23-11-83)
 • Retrospectieve AS. de Haas (St. Jansklokken 2-12-83)

1984

 • Prentenboek (De Volkskrant 18-1-84)
 • Bertus Schmidt: Naoorlogse schildersgevecht herleeft (Het Vrije Volk 9-2-84)
 • Is dit kunst? Laat u niet bedotten (De Volkskrant 17-2-84)
 • Aad de Haas (De Volkskrant, juli 84)
 • Poëzie en toorn van Aad de Haas (De Limburger 7-7-84)
 • Frans Budé: Ruiken aan de dood (Limburgs Dagblad 14-7-84)
 • Ben Stroman: Waarom St. Nicolas in 1944 niet bij Rotterdamse kindertjes kon komen rijden (Het Vrije Volk 1-12-84)

1985

 • Ted Bese: 'Een stoel moet mooi zijn; zit hij ook nog goed dan is dat meegenomen' (Weekend Koerier 22-2-85)
 • Jo Wijnen: Wahlwiller (1) (Dagblad voor Noord-Limburg 29-3-85)
 • W. Bronzwaer: Eeuwige schoonheid bestaat niet (De Tijd 26-4-85)
 • Willem Ellenbroek: Ook de kunst dook soms onder en ging in verzet (De Volkskrant 29-4-85)
 • Ben Kroon: Nagelaten sporen in het zuiden (DeTijd 17-5-85)
 • H. Besselaar: Het wonder van Wahlwiller (NRC Handelsblad 29-6-85)
 • Teruggevonden kruisweg nog in redelijke staat (Limburgs Dagblad 26-7-85)
 • Kruisweg uit kapel Heerlens ziekenhuis wordt gerestaureerd (? 85)

1986

 • "Er valt altijd iets te zien" (Gemeentelijk informatie bulletin 2-1-86)
 • Aad de Haas (De Limburger 31-1-86)
 • Hans Redeker: Van Bommel-Van Dam zinnig uitgebreid (Kunstbeeld, feb.86)
 • Tentoonstelling Aad de Haas (KU-nieuws Nijmegen 20-3-86)
 • Jan van Lieshout: Slechts “de Verrijzenis” (Limburgs Dagblad 29-3-86)
 • Landgraaf zoekt fondsen voor kruisweg Aad de Haas (Limburgs Dagblad 26-8-86)

1987

 • Herwaardering onbekend werk kunstschilder Aad de Haas (Noord-Oost Post 18-3-87)
 • Aad de Haas in Streekmuseum (Maas- en Niersbode 24-3-87)
 • Expositie echtpaar De Haas opent aanstaande zaterdag (Noord-Oost Post 25-3-87)
 • Expositie (Dagblad voor Noord-Limburg 26-3-87)
 • Expositie van Aad de Haas in Genneps Streekmuseum (De Gelderlander 27-3-87)
 • Kruisweg van Aad de Haas bijna verloren gegaan (Maas- en Niersbode 8-4-87)
 • Kruiswegstaties en passieprenten de Haas (Noord-Oost Post 15-4-87)
 • Teddie Besse: Aad de Haas en zijn kruisweg (De Gelderlander 17-4-87)
 • passieprenten en wandkleden echtpaar De Haas in Gennep (Dagblad voor Noord-Limburg 23-4-87)
 • Aad de Haas (Informatieblad Heerlen, juni 87)
 • Limburgse meesters in Provinciehuis (Dagblad voor Noord-Limburg 16-7-87)
 • Aad de Haas (in Stadsgalerij Heerlen) (Museumjournaal, maart 87)
 • Stadsgalerij met werk van Aad de Haas (Limburgs Dagblad 21-7-87)
 • Schilderijen Aad de Haas in Stadsgalerij (De Uitkijk 23-7-87)
 • (agenda Heerlen) (Zondagsnieuws voor Zuid-Limburg 26-7-87)
 • Schilderijen van Aad de Haas uit particuliere collecties (Kulturele activiteiten Heerlen, aug.87)
 • Bas Roodnat: Verstilling naast woede in het werk van Aad de Haas (NRC Handelsblad 3-8-87)
 • Peter Janssen: Geloof en erotiek beheersen werk van Aad de Haas (Dagblad voor Noord-Limburg 6-8-87)
 • Pieter Defesche: Hommage aan Aad de Haas (Limburgs Dagblad 8-8-87)
 • Peter Janssen: De gekwetstheid van Aad de Haas (De Limburger 19-8-87)
 • Aad de Haas in Heerlen (De Telegraaf 20-8-87)
 • Lezing in Stadsgalerij Heerlen (De Trompetter 3-9-87)
 • Kultureel programma rond expositie Aad de Haas in nieuw raadhuis Landgraaf (De Uitkijk 22-10-87)
 • Grafiek Aad de Haas in Landgraaf (De Limburger 23-10-87)
 • Kultureel programma in raadhuis van start (Ensaweetje ?)
 • Drie staties van Kruisweg Aad de Haas al in gemeentehuis van Landgraaf (? 1987)
krantfoto1.JPG